Ga naar de inhoud

OVER TALANDER

Talander is een initiatief dat al meer dan 30 jaar bestaat, volwassen mensen met een verstandelijke beperking hebben er hun woon- en werkplek.

De bewoners zijn samen met de medewerkers verantwoordelijk voor het werk dat moet gebeuren, zijnde de zorg voor materie, plant, dier en mens. Daarnaast willen zij ook dienstbaar zijn voor de medemens. Vele bezoekers worden dan ook gastvrij ontvangen.

Op Talander krijgt de mens in beweging de ruimte. Iedereen is op zoek naar een plaats in de wereld. Op Talander kan je stilstaan bij je eigen beweging en dit door beleving van zorg, natuur en cultuur. Dat wil Talander ook uitdragen naar de buitenwereld.

kunstwerk-voorgevel-gebouwen-talander
wit-logo-talander-vzw

Met het project “De Reuzetuin” wil Talander mee vorm geven aan een kleinschalig project voor ouderen met een zorgvraag in het hartje van Arendonk. 

Talander aan het woord

Met het project “De Reuzetuin” wil Talander mee vorm geven aan een kleinschalig project voor ouderen met een zorgvraag in het hartje van Arendonk. Met dit initiatief spelen we in op de groeiende behoefte in de maatschappij aan zorg op een menswaardige manier.

We willen onze deskundigheid in de zorg inzetten om mensen maximaal te ondersteunen. Professionele zorg, een zinvolle dag invulling en een aantrekkelijke woonomgeving dragen bij tot echte kwaliteit van leven voor de ouder wordende mens.

Zorg en ondersteuning verlenen, willen we niet alleen doen. Door het samenwerken met mantelzorgers, familie, vrijwilligers en met collega’s uit andere disciplines kunnen we mensen op een warme en waardige manier ruimer ondersteunen en bijdragen tot een zinvol leven. Aandacht voor die samenwerkingsprocessen en voor persoonlijk contact is van groot belang om zo goed mogelijk op de veranderingen en de uitdagingen in de zorgverlening te kunnen inspelen.

We dromen van De Reuzetuin als een plaats waar sociale, inhoudelijke, culturele en kunstzinnige activiteiten inspirerend werken, zowel voor de bewoners als voor de mensen en kinderen er om heen. Er wordt aansluiting gezocht bij de impuls van de antroposofie.

Natuur, ecologie en duurzaam beheer zijn waarden die in De Reuzetuin betekenis krijgen. De prachtige tuin biedt ruime kansen voor het beleven van de natuur en de seizoenen.

We dromen van De Reuzetuin, van een plek met een hart voor mensen en voor Arendonk.