Ga naar de inhoud

Over Vzw De Reuzetuin

OVER VZW DE REUZETUIN

Video afspelen

De Reuzetuin, een groene oase in het centrum van Arendonk. Na jaren van verwaarlozing heeft een groep enthousiaste vrijwilligers zich voorgenomen om deze locatie opnieuw leven in te blazen en te voorzien van een nieuw doel. Vzw De Reuzetuin is een Arendonkse vereniging die in samenwerking met Talander vzw een bestaand pand, gelegen te Hovestraat 54, wil renoveren tot een thuis voor mensen met een beperking.

Het huis

In een eerste fase zal het huis een begeleider(sgezin) huisvesten, als ook de gemeenschappelijke ruimten (keuken, wasruimte, living, …) omvatten. In een tweede fase zullen er een vijftal serviceflats gebouwd worden voor mensen met een beperking. Deze flats bieden hen de mogelijkheid een zelfstandig leven te leiden, maar met de nodige ondersteuning vanuit het hoofdgebouw. In een derde fase zal de ruimte die voorzien is voor therapeutische activiteiten ingevuld worden.

De nabijheid van het centrum van Arendonk maakt van De Reuzetuin de ideale woonplaats voor de ouder wordende bevolking van Talander. Er zal bij de indeling en inrichting van de gebouwen dan ook rekening gehouden worden met de typische vereisten die eigen zijn aan de huisvesting van ouderen. Dit betekent echter niet dat enkel ouderen een thuis zullen vinden in De Reuzetuin. Ook voor jongeren biedt wonen in het centrum van het dorp tal van voordelen. Een mix van beide groepen kan bovendien leiden tot een duurzaam geheel, waar elk individu zijn sterktes kan aanwenden in functie van de woongemeenschap.

voorkant-huis-hovestraat-54
tuin-vzw-de-reuzetuin

De tuin

Ook de biologisch beheerde tuin (circa 3500m²) van het complex zal een belangrijke functie vervullen. Deze zal het woon-, werk- en rustgebied vormen voor de bewoners. Ook wordt deze tuin op geregelde tijdstippen opengesteld voor de buurtbewoners en zo ingericht dat het een plek is waar sociale, culturele en ecologisch bewustmakende activiteiten georganiseerd kunnen worden. Zo willen we met de Reuzetuin een ontmoetingsplaats creëren, in het groen, waarbij mensen met een beperking werkelijk deel uitmaken van de buurt.

De Hovestraat bevindt zich in het centrum van Arendonk (door gebruik te maken van de typische kerkwegels kan men zich te voet of met de fiets op 2 minuten tijd richting de markt begeven). Kenmerkend voor zowel de Hovestraat, als de haar omliggende straten, is het groot aantal woonhuizen / appartementen. Tal van gezinnen, jong en oud, hebben er zich gevestigd, ten gevolge van de nabijheid van het centrum van Arendonk en de daarbij horende faciliteiten. Het gaat vaak om kleinere (gesloten) bebouwingen of appartementen, die weinig of geen tuin bezitten. Bijgevolg is De Reuzetuin voor veel van die gezinnen een nabijgelegen ontmoetingsplaats waar zij kunnen genieten van de buitenlucht in een groen kader.

DE NAAM

Waar komt de naam ‘De Reuzetuin’ vandaan?

De Reuzetuin verwijst naar het sprookje ‘De Zelfzuchtige Reus‘ van Oscar Wilde.

Het sprookje gaat als volgt : Na lange afwezigheid komt een reus terug bij zijn huis, hij ziet dat er kinderen spelen in zijn grote tuin. Hij wordt heel kwaad en verdrijft hen door middel van het plaatsen van een hele hoge muur rond zijn tuin. Op die manier is de tuin enkel nog maar van de reus. Vanaf dat moment groeien er echter geen vruchten meer aan zijn bomen en is het altijd winter in zijn tuin, waardoor hij erg ongelukkig wordt. De reus denkt na en beseft dat dit komt doordat er geen kinderen meer in de tuin spelen en stelt bij gevolg zijn tuin weer open voor de kinderen. Vanaf dan is hun tuin weer de mooiste van het hele dorp.

Link met de vzw : De Reuzetuin werd gedurende lange tijd verwaarloosd. Op vraag van enkele buurtbewoners werd de tuin opengesteld voor vrij spel voor de kinderen uit de buurt. Dit betekende het begin van Vzw De Reuzetuin. Op die manier hebben de kinderen de basis gelegd voor de (hopelijk) mooie vruchten van de toekomst.

sprookje-de-zelfzuchtige-reus

Zorg

Na de bouwfase zal Talander haar intrek nemen in De Reuzetuin en haar bewoners er van de aangepaste zorg en een zinvolle dagbesteding voorzien. De uitgangspunten voor het leven en werken op Talander vinden we in het werk van Rudolf Steiner. Dat werk vormt de basis voor het antroposofisch mensbeeld en de sociaaltherapie. Wil je hier meer over weten? Neem dan zeker eens een kijkje op de website van Talander.

Visie

Om te beginnen beoogt vzw De Reuzetuin met dit project te beantwoorden aan een aantal maatschappelijke noden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de nood aan groene ruimtes, rustgebieden in centra en ontmoetingsplaatsen

Daarnaast sluit het project ook perfect aan bij een inclusief samenlevingsmodel. De Reuzetuin en haar toekomstige bewoners zullen geen afgesloten entiteit vormen, los van de buurt. Integendeel, door de ontmoetingsplaats die De Reuzetuin is (en in de toekomst nog meer zal zijn), maken haar bewoners werkelijk deel uit van de buurt. 

Ook streven we ernaar om de trend van vereenzaming te doorbreken door mensen samen te brengen in een groene omgeving rond thema’s als duurzaamheid en sociale cohesie. We willen er mensen op een ongedwongen manier aanzetten om samen na te denken over waar we met ons dorp én onze maatschappij op lange termijn heen willen.

Tot slot willen we met De Reuzetuin het vrij en creatief spel van kinderen uit de buurt stimuleren, dit als alternatief voor het gangbare digitale entertainment. De Reuzetuin biedt hen nog de kans hun fantasie te volgen.

GESCHIEDENIS

Het was de familie Mols die in volle oorlogstijd (1942) het woonhuis met aanpalende garage en burelen liet bouwen. De familie heeft op dat moment al een hele geschiedenis als aannemers van bruggen en wegen. De bouw van de nieuwe bedrijfsgebouwen rond het woonhuis zouden een volgend hoofdstuk betekenen in die geschiedenis. De oorlogsomstandigheden waarin men leefde, hadden ook hun invloed op de bouw van het huis. Zo werd de kelder van het woonhuis ingericht als schuilkelder voor de omwonenden. 

Enkele decennia later was het de zoon des huizes, Carlo Mols, die de zaak uitbreidde. Er kwam ook een gans nieuwe locatie op het industrieterrein van Arendonk. De aanpalende gebouwen verloren zo hun functie en er brak een tijd van verval aan. Na het overlijden van de laatste bewoner en de daaropvolgende periode van verhuur, bleven de gebouwen achter als een ruïne. 

Vanuit de buurt kwam na verloop van tijd de impuls om de site nieuw leven in te blazen. Het voorstel van enkele buurtbewoners om de tuin als “ravotte”-gebied voor kinderen te laten fungeren, betekende de geboorte van het initiatief. Het was Jos Sierens (pionier en bezieler van het heilpedagogisch initiatief Talander) die vervolgens met het idee kwam om de gebouwen om te vormen tot een thuis voor zelfstandig wonende mensen met een verstandelijke beperking. Zoals dit ook bij Talander het geval is, zal deze woon- en leefvorm geïnspireerd zijn op de antroposofische visie. Het project en zijn doelen werden daarna ook bestendigd door de oprichting van vzw De Reuzetuin op 18 juli 2019.

Vzw De Reuzetuin heeft ondertussen al een hele weg afgelegd door de onvoorwaardelijke inzet van vele trouwe vrijwilligers. In de toekomst zullen wij ons dan ook samen en vol passie blijven inzetten voor de verdere realisatie van onze doelstellingen. Op die manier trachten wij van De Reuzetuin een project te maken dat gedragen wordt door de buurt, maar vooral bestaat voor de buurt.